9 tháng lãi 881 tỷ đồng vượt 22% kế hoạch cả năm – PRbaiviet

CTCP Nhiệt điện Phả Lại BCTC quý 3/2017.

Nhiệt điện Phả Lại đạt 1.472 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 18% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt hơn 181 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 8 tỷ đồng cùng kỳ 2016. Sau khi trừ các khoản chi phí PPC lãi trước thuế 180 tỷ đồng, trong khi quý 3/2016 lỗ 646 triệu đồng. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng là do trong kỳ sản lượng điện sản xuất và giá bán điện bình quân cao hơn cùng kỳ 2016.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 4.600 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế của PPC đạt tới 881 tỷ đồng, “đảo ngược dòng” khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 300 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ở mức 745 tỷ đồng. Được biết, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2017 gần 723 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2017, PPC đã vượt 22% kế hoạch LNTT.

Tính đến cuối quý 3/2017, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Nhiệt điện Phả Lại giảm 5 lần, chỉ còn 450 tỷ đồng trong khi con số đầu năm là 2.110 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm hơn một nửa xuống 2.374 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 987 tỷ đồng giảm 35% so với đầu kỳ, nợ dài hạn 1.387 tỷ đồng giảm 64%.

Nhiệt điện Phả Lại: 9 tháng lãi 881 tỷ đồng vượt 22% kế hoạch cả năm - Ảnh 1.

Nguồn tham khảo: Cafef.vn

Advertisements